Sommerhochschule INSULA ARUEA

Lehrveranstaltungen in den Sommerferien:

14. - 28. Juli 2018 Sommerhochschule INSULA AUREA, Insel Krk, Malinska
  Burgenländischkroatisch
  Kroatisch
08. - 22. Juli 2017 Sommerhochschule INSULA AUREA, Insel Krk, Malinska
  Burgenländischkroatisch
  Kroatisch
16. - 30. Juli 2016 Sommerhochschule INSULA AUREA, Insel Krk, Malinska
  Burgenländischkroatisch
  Kroatisch
01. - 15. August 2015 Sommerhochschule INSULA AUREA, Insel Krk, Malinska
  Kroatisch
06. - 10. Juli / 20. - 24. Juli 2015 Wien, Kroatisches Zentrum
  Burgenländischkroatisch
  Burgenländischkroatisch
05. - 19. Juli 2014 Sommerhochschule INSULA AUREA, Insel Krk, Malinska
  Burgenländischkroatisch
  Kroatisch
08. - 12. Juli 2013 Wien, Kroatisches Zentrum
  Burgenländischkroatisch für Anfänger
07. - 21. Juli 2012 Sommerhochschule INSULA AUREA, Insel Krk, Malinska
  Burgenländischkroatisch für Anfänger und Fortgeschrittene
  Kroatisch für Anfänger und Fortgeschrittene
02. - 16. Juli 2011 Sommerhochschule INSULA AUREA, Insel Krk, Malinska
  Burgenländischkroatisch für Anfänger und Fortgeschrittene
  Kroatisch für Anfänger und Fortgeschrittene
17. - 31. Juli 2010 Kroatien, Insel Korčula, Lumbarda
  Burgenländischkroatisch
  Konversation Kroatisch

Kroatisch lernen Abeceda Wien
Kroatisch lernen Abeceda Wien
Kroatisch lernen Abeceda Wien
Kroatisch lernen Abeceda Wien
Kroatisch lernen Abeceda Wien
Kroatisch lernen Abeceda Wien
Kroatisch lernen Abeceda Wien
Kroatisch lernen Abeceda Wien
Kroatisch lernen Abeceda Wien